Marketing
Za vas ustvarjamo pozdrave v časopisih, revijah, sejmih in vas seznanjamo z novostmi.

vodja marketinga

Nina Dornik

03/71 20 614
GSM: 031 669 210 
nina.dornik@matjaz.si

Nina Dornik

referentka za marketing

Maja Dobrišek* 

03/71 20 631
maja.dobrisek@matjaz.si

*Odsotna zaradi koriščanja porodniškega dopusta.

Maja Dobrišek

referentka za marketing

Maja Rakoš

03/71 20 631
maja.rakos@matjaz.si

Maja Rakoš
03/71 20 600 | 01/24 45 680 | 02/48 00 141